Protože festival pořádáme z nadšení a pro lidi, chceme svojí činností v rámci možností finančně podpořit zajímavý projekt, pomoct nějaké instituci, příspěvkové organizaci či jedinci.

mou_logo

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je onkologickým centrem, kde jsou na jednom místě soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické léčby solidních nádorů u dospělých pacientů. Patří mezi špičky v republice i v Evropě. V roce 2014 jsme jeho činnost, díky procentům ze vstupného a štědré divácké sbírce, podpořili částkou ve výši 17 259,- Kč. Odkaz na seznam dárců, kde je naše sdružení také uvedeno, naleznete zde.

dds_logo

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je mladá, dynamická a velmi rychle se rozvíjející nezisková organizace poskytující komplexní pomoc dospívajícím dětem a  mladým lidem z dětských domovů zejména při jejich osamostatňování. K dnešnímu dni mají navázanou spolupráci s 35 dětskými domovy ve všech 14 krajích ČR. Ve stálých projektech mají průběžně zařazeno přes 250 dětí. Od roku 2011 podpořili více než 2,5 tisíce konkrétních dětí částkou přes 14,5 milionů korun. Posláním DDŠ je poskytovat adresnou, komplexní pomoc konkrétním dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech na území ČR a pomoci jim úspěšně se začlenit do společnosti po opuštění dětského domova.

V roce 2015 jsme věnovali 5 % z každé vstupenky, což ve výsledku dělalo krásných 17 000,- Kč. Tato částka putovala na stipendijní program sester Denisy a Natálie Mikulových. Rok na to jsme částkou 42 000,- Kč podpořili Michaelu Nezhybovou.

zachran_jidlo_logo

Skupina Zachraň jídlo se zaměřuje na plýtvání potravinami a chce ukázat široké veřejnosti, že mu může zabránit kdokoliv z nás. Informují, vzdělávají a snaží se nabídnout řešení všem aktérům zapojeným do výroby, distribuce a spotřeby potravin. Mezi úspěšné akce společnosti patří například Hostina pro tisíc, Daruj jídlo, 1000 kilo, Křivá polévka nebo Paběrkování. Tyto aktivity poukazují například na využití zeleniny, o kterou by kvůli estetické kvalitě neměly zájem prodejní řetězce nebo na potraviny s blížícím se datem spotřeby. Vizí Zachraň jídlo je společnost, která nakládá s jídlem odpovědně.

logo_uklidme_podporujeme

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně v sobotu 8. dubna 2017. Uklízí všichni. Společně. V jeden den. Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, pankáči … Prostě všichni, na koho si vzpomenete. Uklízíme společně!

NAOVOCE_logo_color-01

Na ovoce je nezisková organizace, která usiluje o obnovení zájmu o ovocné stromy a sady ve městech i ve volné krajině. Pořádá vycházky pražskými sady, Ovocnou slavnost a workshopy, které učí péči o ovocné stromy a zpracování jejich plodů, šíří osvětu prostřednictvím vzdělávacích akcí a moderních technologií a s pomocí komunity sběračů mapuje volně přístupné ovocné stromy, keře a byliny, aby jejich plody mohl kdokoliv využít pro vlastní potřebu. Iniciativa zároveň provozuje e-shop s ovocnými stromy starých odrůd, jejichž vysazování chce podpořit a zachovat tak tradiční odrůdy i pro další generace. Cílem Na ovoce není jen vrátit místní ovoce na stoly a původní odrůdy do sadů a zahrádek, ale také posílit vztah lidí ke krajině a pomoci jim převzít zodpovědnost za péči o místa, ve kterých žijí.

Chillibrani.cz © 2014-2020, Všechna práva vyhrazena | Podmínky užití

Výměna zpětných odkazů